Louise en Marion zijn met ingang van 1 september 2021 ieder hun eigen kantoor begonnen. Het zakelijk huwelijk van LM advocaten komt tot een einde. Dat is enerzijds jammer, omdat we allebei enorm van dit zakelijk huwelijk hebben genoten en anderzijds spannend en leuk, omdat we er allebei een goed gevoel over hebben om dit jaar weer iets nieuws te beginnen. Dit is voor zowel Louise als voor Marion hét moment om deze stap te zetten.

Advocatenkantoor Louise van der Veen

Louise van der Veen gaat verder op de huidige kantoorlocatie in Groningen en gaat zich volledig richten op procedures en advies over WIA, WAO, Wajong en Ziektewet. U kunt Louise inschakelen als u werkgever bent, maar ook als u werknemer of uitkeringsgerechtigde bent. Louise kunt u na 1 september 2021 vinden onder de naam Advocatenkantoor Louise van der Veen in Groningen. Het werkveld van Louise ligt natuurlijk niet alleen in Groningen maar ook (ver) buiten de provinciale grenzen.

MAR advocatuur

Marion Arends houdt een kantoor in Assen en blijft zich volledig richten op het arbeidsrecht (inclusief onderwijs- en ambtenarenzaken): ontslag, reorganisatie, veranderingen in organisatie, functioneren van medewerkers, re-integratietraject van een zieke werknemer, etc. U kunt bij Marion terecht als u werkgever of werknemer bent. Marion kunt u na 1 september 2021 vinden onder de naam MAR advocatuur in Assen. Ook het werkgebied van Marion kent in beginsel geen (provinciale) grenzen.