Arbeidsrecht

Met arbeidsrecht (of ontslagrecht) krijgen we te maken op een moment dat we dat eigenlijk niet willen. Het komt vaak onverwacht en het inschakelen van een advocaat kan leiden tot een verharding van de standpunten over en weer. Het kan ook anders. U kunt LM advocaten ook in een vroegtijdig stadium inschakelen en het maakt daarbij niet uit of u werknemer of werkgever bent. We kunnen u op de achtergrond adviseren zonder dat het voor de andere partij kenbaar is dat u een advocaat heeft geraadpleegd. Soms is dat voor de onderlinge verhoudingen namelijk beter.

In sommige gevallen is spoedige actie wel belangrijk, dit in verband met de geldende (korte) verval- en verjaringstermijnen in het arbeidsrecht. Zo moet binnen drie maanden een verzoek worden gedaan in verband met toekenning van de transitievergoeding. Binnen die termijn moet een verzoekschrift bij de rechtbank zijn ingediend. Een verzoek tot vernietiging van een opzegging (bijvoorbeeld na een ontslag op staande voet) of toekennen van een billijke vergoeding (bijvoorbeeld omdat is opgezegd in strijd met een opzegverbod) moet zelfs al binnen twee maanden na de opzegging worden gedaan. Ook hier geldt dat binnen die termijn een verzoekschrift bij de rechtbank moet zijn ingediend.

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en kunt u een arbeidsovereenkomst afdwingen? Lees hier meer over de sollicitatiefase, de totstandkoming en soorten arbeidsovereenkomsten.

U kunt op de werkvloer te maken krijgen met een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict kan volgen uit onvoldoende functioneren, wijzigingen binnen de organisatie, ziekte en re-integratie, of (dreigend) ontslag, etc. Voor iedereen (voor werknemers en werkgevers) geldt: een conflict is vervelend en LM advocaten helpt u graag meedenken aan een oplossing.

In sommige gevallen is het einde van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk. Beëindiging kan op verschillende manieren (o.a.): opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellings- of beëindigingsovereenkomst).

Veel arbeidsovereenkomsten kennen bijzondere bedingen, zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding, relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding en boetebeding.

Actueel

Wijzigingen per 1 januari 2015 :

Wat kunnen wij voor u doen?

U kunt ons bellen indien u vragen heeft over uw positie als werknemer maar ook indien u werkgever bent. Wij adviseren u om in een vroegtijdig stadium contact met ons op te nemen zodat u ook vroegtijdig weet waar u aan toe bent. Indien (acute) actie is vereist, dan informeren we u daar uiteraard over en dan maken wij verder afspraken met u.

Over de kosten van het inschakelen van een advocaat leest u meer op de pagina over tarieven. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen om te overleggen!

Menu