Disclaimer

De informatie die op de website van LM advocaten is bestemd voor informatiedoeleinden. LM advocaten betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling en het onderhoud van de informatie die op de website van LM advocaten staat. LM advocaten kan niet garanderen dat deze informatie (altijd) compleet of volledig actueel is. LM advocaten kan ook niet garanderen dat de website altijd foutloos of zonder onderbreking zal functioneren. LM advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruiken maken van, het vertrouwen op, of handelingen verrichten naar aanleiding van de op de website van LM advocaten verstrekte informatie.

Door de website van LM advocaten te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website van LM advocaten zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. LM advocaten behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

De website van LM advocaten, en de inhoud daarvan, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel  gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van LM advocaten worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook.

Menu