Het is belangrijk om van te voren te weten wat het inschakelen van een advocaat u gaat kosten. Wij gaan altijd na of u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde advocaatkosten (‘toevoeging’). Op de pagina Gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u daar meer over lezen. Als u onder deze regeling valt, zult wij de aanvraag voor u indienen.

Valt u niet onder deze regeling, dan zullen wij het te verwachten aantal uren en het uurtarief met u bespreken. Ook komt dan aan de orde of de kosten misschien via uw rechtsbijstandsverzekering vergoed kunnen worden. Op de pagina Tarieven vindt u informatie over het uurtarief.

Menu