Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw inkomen niet zo hoog is, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt de advocaat dan een vast bedrag voor de zaak en de cliënt betaalt alleen een eigen bijdrage.

In het eerste gesprek dat wij met u hebben, zullen wij altijd nagaan of u voor deze regeling in aanmerking komt. U hoeft geen bewijsstukken van uw inkomen of een bewijs van onvermogen mee te nemen. Uw inkomen wordt met behulp van uw burgerservicenummer bij de Belastingdienst opgevraagd.

Wij kunnen de aanvraag voor u indienen. De instantie die daarover beslist, is de Raad voor Rechtsbijstand. Omdat de Raad goede ervaringen met ons kantoor heeft, worden onze aanvragen altijd snel behandeld; meestal is er binnen een week al een beslissing.

Inkomensgrenzen

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet uw (gezins-)inkomen onder bepaalde grenzen liggen. Hoe hoog die grenzen zijn, kunt u nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt ook nakijken wat u kunt doen als uw inkomen in het huidige jaar flink lager is dan in het peiljaar (dat twee jaar eerder is).

Juridisch Loket

U kunt overigens op de eigen bijdrage een korting van € 53,- krijgen als u een verwijzing hebt van het Juridisch Loket. Die verwijzing kunt u ook nog vragen als u bij ons al een eerste gesprek hebt gehad. Wij zullen u precies uitleggen hoe dit werkt. Via de website van het juridischloket kunt u het dichtstbijzijnde Juridisch Loket vinden.

Griffierechten

Als u een procedure moet voeren, moet u vaak ook nog griffierechten betalen. Dat geldt alleen voor procedures bij de rechter, dus niet voor bezwaarprocedures bij bijvoorbeeld het UWV of de gemeente.

Griffierechten zijn eigenlijk een soort administratiekosten. De hoogte is afhankelijk van het soort zaak, van uw inkomen en van de hoogte van de vorderingen. Griffierechten moeten tegenwoordig al betaald worden voordat de zaak gestart is. Wij zullen u dus ook voordat een procedure begint informeren over de hoogte van het griffierecht.

Menu