Het ontslagrecht is in beweging

De behandeling van het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is in volle gang. Diverse onderdelen treden op verschillende data in werking (en sommige onderdelen zijn ook nog niet definitief). Naar verwachting gaan in ieder geval de volgende wijzigingen ten aanzien van flexwerkers in per 1 juli 2014:

  • in tijdelijke contracten (van maximaal zes maanden) mag geen proeftijd meer worden opgenomen;
  • in tijdelijke contracten mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen;
  • in het geval een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) van rechtswege eindigt, moet uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer kenbaar worden gemaakt of het contract wel of niet wordt verlengd.

De nieuwe regels gelden voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Afwijkende regels uit cao blijven gelden tot cao afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016.

De voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de ketenregeling gaan naar verwachting in per 1 januari 2015:

  • volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen zes maanden (in plaats van de huidige drie maanden) op, dan ontstaat na een periode van twee jaar (in plaats van de huidige drie jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband;
  • in het geval van een werknemer onder de achttien jaar (en maximaal twaalf werkuren per week), dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet (ook niet bij ontslag op achttienjarige leeftijd of ouder).

De nieuwe regels voor ontslag (ontslagprocedure UWV, ontbinding kantonrechter, sectorcommissie in cao, transitievergoeding, etc.) gaan naar verwachting in per 1 juli 2015. Hierover later meer.

Menu