Uit de praktijk: wettelijke bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst

Met de komst van het nieuwe ontslagrecht (u weet wel, de Wet Werk en Zekerheid) is een bedenktermijn in de wet opgenomen. Een dergelijke bedenktermijn kenden wij al bij de aankoop van een woning (drie dagen bedenktijd om de koop kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren), maar nu ook bij de beëindigingsovereenkomst.

Met een beëindigingsovereenkomst kan een arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze eindigen. Dit wordt ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Werkgever en werknemer maken afspraken over de voorwaarden van beëindiging (ontslag) en leggen dit vast in een beëindigingsovereenkomst. De do’s & don’ts van de beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld dat de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan, zijn in de wet opgenomen.

De werknemer heeft het recht om de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen (lees: de datum waarop de werknemer de overeenkomst heeft ondertekend), door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden. Dit recht moet in de overeenkomst worden opgenomen en als dat niet gebeurt, dan bedraagt de bedenktermijn drie weken. Het recht op ontbinding bestaat niet als de de werknemer het recht op ontbinding of herroeping de afgelopen zes maanden al heeft ingeroepen.

Bij LM advocaten krijgen we met regelmaat van de klok beëindigingsovereenkomsten voorgelegd. We stellen ze op correcte wijze op voor werkgevers en adviseren werknemers over de inhoud, strekking en consequenties van de overeenkomst die ze krijgen voorgelegd. Het komt ook voor dat we in zo’n overeenkomst de passage lezen waarbij ‘de werknemer verklaart geen beroep te zullen doen op het ontbinding- of herroepingsrecht’. In dat geval adviseren wij de werknemer om de overeenkomst niet te ondertekenen of de overeenkomst te laten aanpassen. Deze passage is een namelijk eendon’t.

Elk beding waarbij het recht op ontbinding wordt uitgesloten of beperkt, is nietig. Dat staat in de wet. Dan weet u het even.

Menu