Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u graag over het verwerken van (uw) persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. In de privacyverklaring legt LM advocaten uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen wij met grote zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Menu