Als u langer dan twee jaar ziek bent, kunt u een aanvraag indienen voor een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Tegenwoordig is dat de WIA; vroeger was dat de WAO. Het UWV gaat dan uw mate van arbeidsongeschiktheid vaststellen.

Alleen als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, komt u voor een WIA-uitkering in aanmerking. Hoe wordt dit percentage berekend?

Eerst krijgt u een gesprek met een verzekeringsarts. Deze arts bepaalt wat u nog wel kunt en wat u niet meer kunt doen. De arts stelt dan uw beperkingen vast. Dat gebeurt met behulp van een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).

Met deze FML gaat vervolgens een arbeidsdeskundige aan de slag. De arbeidsdeskundige bepaalt eerst wat voor werk u vroeger deed en wat u daarmee verdiende (uw maatman). Daarna gaat de arbeidsdeskundige in een computerbestand werkzaamheden zoeken die bij uw beperkingen passen (“functieduiding”). Er worden dan geen vacatures voor u gezocht maar er wordt alleen gekeken welk soort werk u in theorie zou kunnen doen.

Uw mate van arbeidsongeschiktheid is dan het verschil in procenten tussen wat u vroeger verdiende en wat u met ander werk nu nog kunt verdienen. Als dat verschil minder dan 35% is, krijgt u geen WIA-uitkering. Normaal gesproken kunt u dan wel een WW-uitkering krijgen.

Als de WIA-uitkering geweigerd wordt, kunt u bezwaar maken. Lees meer bij Wat kunnen wij voor u doen?.

Soorten uitkering van de WIA

Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt en vindt het UWV dat dat een blijvende toestand is, dan krijgt u een IVA-uitkering. De IVA-uitkering is 75% van het WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is in principe het loon per maand dat u verdiende voordat u ziek werd.

Bent u tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt, dan krijgt u eerst de loongerelateerde uitkering (70% van het WIA-maandloon). Hoe lang dat duurt, hangt af van hoe lang u gewerkt hebt. Als deze uitkering afgelopen is, krijgt u een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Welke het wordt, hangt ervan af of u weer werkt of niet. In het algemeen is het financieel gunstig om naast de uitkering weer betaald te werken. U houdt dan meer over dan wanneer u alleen de uitkering hebt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als het UWV vindt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en u bent het daar niet mee eens, dan moet u een bezwaarschrift indienen of beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt dat zelf doen maar u kunt ook een advocaat inschakelen. Wij zijn in dit soort zaken gespecialiseerd en hebben veel ervaring met deze procedures. U kunt ons vrijblijvend bellen om dit eens te bespreken. Het gaat vaak om ingewikkelde zaken waarbij het verstandig is deskundig advies te vragen. Wat betreft de kosten, kunt u meer lezen bij Tarieven.

Menu