De Wajong is en blijft de uitkering voor degene die al op de 17e/18e arbeidsongeschikt is en degene die tijdens zij/haar school- of studietijd arbeidsongeschikt wordt. De voorwaarden om de uitkering te krijgen zijn per 1 januari 2015 behoorlijk verzwaard.

Wajong uitkering blijft onveranderd

De Wajong uitkering blijft voor bestaande Wajongers grotendeels onveranderd. Het UWV blijft voor hen de uitvoeringsinstantie en de regels voor de berekening van de arbeidsongeschiktheid blijven ook hetzelfde maar er komt wél een herbeoordeling.

Als de Wajonger bij de herbeoordeling volledig en duurzaam niet meer kan werken, blijft de uitkering 75% van het minimumloon. Dat geldt voor de groep die geen enkele mogelijkheid heeft om wat voor vorm van werk dan ook te doen.

Wajong uitkering wordt verlaagd

Als uit de herbeoordeling komt dat er geen sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering 70% van het minimumloon. De uitkering wordt dan dus met 5% verlaagd.

Nieuwe aanvragen en toekenningen vanaf 1 januari 2015

Na 1 januari 2015 wordt de Wajonguitkering alleen nog toegekend aan degenen die helemaal geen mogelijkheden voor arbeidsparticipatie. Dat betekent dat zij helemaal niet in staat zijn om te werken. Voor wie dit niet geldt, komt de uitkering van deParticipatiewet.

Lees over dit onderwerp meer op Rijksoverheid.nl

Wat kunnen wij voor je doen?

Als het UWV vindt dat je geen Wajonguitkering kunt krijgen, of als de Wajonguitkering wordt ingetrokken en je bent het daar niet mee eens, dan moet je een bezwaarschrift indienen of beroep aantekenen bij de rechtbank. Je kunt dat zelf doen maar je kunt ook een advocaat inschakelen. Wij zijn in dit soort zaken gespecialiseerd en hebben veel ervaring met deze procedures. Je kunt ons vrijblijvend bellen om dit eens te bespreken. Het gaat vaak om ingewikkelde zaken waarbij het verstandig is deskundig advies te vragen. Wat betreft de kosten, kun je meer lezen bij Tarieven.

Menu