Vanaf 2005 is de WAO vervangen door de WIA. Degenen die al een WAO-uitkering hadden, houden die uitkering, zolang de mate van arbeidsongeschiktheid niet verandert.

Een WIA-uitkering kan pas worden toegekend bij een arbeidsongeschiktheid van minimaal 35%. In de WAO was er al recht op (gedeeltelijke) uitkering bij minstens 15% arbeidsongeschiktheid.

Er zijn nog heel veel uitkeringsgerechtigden die een WAO-uitkering hebben. Het UWV heeft echter altijd de mogelijkheid u opnieuw voor onderzoek op te roepen. Er wordt dan gekeken wat uw actuele mate van arbeidsongeschiktheid is. De oude wettelijke regels blijven wel van toepassing, maar dat betekent niet dat de uitkering altijd hetzelfde blijft.

Verlagen of intrekken WIA (WAO) en arbeidsongeschiktheid

Eerst krijgt u een gesprek met een verzekeringsarts. Deze arts bepaalt wat u nog wel kunt en wat u niet meer kunt doen. De arts stelt dan uw beperkingen vast. Dat gebeurt met behulp van een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).

Met deze FML gaat vervolgens een arbeidsdeskundige aan de slag. De arbeidsdeskundige bepaalt eerst wat voor werk u vroeger deed en wat u daarmee verdiende (uw maatman). Daarna gaat de arbeidsdeskundige in een computerbestand werkzaamheden zoeken die bij uw beperkingen passen (“functieduiding”). Er worden dan geen vacatures voor u gezocht maar er wordt alleen gekeken welk soort werk u in theorie zou kunnen doen.

Uw mate van arbeidsongeschiktheid is dan het verschil in procenten tussen wat u vroeger verdiende en wat u met ander werk nu nog kunt verdienen. Als dat verschil minder dan 15% is, wordt de WAO-uitkering ingetrokken. Het kan ook zo zijn dat u wel WAO-uitkering houdt, maar dan op een lager percentage.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als het UWV uw uitkering wil verlagen of intrekken en u bent het daar niet mee eens, dan moet u een bezwaarschrift indienen. U kunt dat zelf doen maar u kunt ook een advocaat inschakelen.

LM advocaten heeft jarenlang ervaring met voeren van deze vaak ingewikkelde procedures.

Menu