U bent werknemer als u in loondienst bent bij een werkgever. U bent dan verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als u ambtenaar bent, gelden over het algemeen aparte regelingen.
Bij ziekte van korter dan twee jaar heeft uw werkgever de plicht om uw loon door te betalen. Die plicht duurt maximaal twee jaar. Dit is in de plaats gekomen van de Ziektewet. De Ziektewet geldt nog wel voor zieke werklozen en voor zieke uitzendkrachten.

Belangrijkste uitkeringen zijn daarnaast de WIA (bij arbeidsongeschiktheid  = ziekte langer dan twee jaar) en de WW (werkloosheid). Over al deze onderwerpen kunt u hieronder meer informatie vinden.

Wat  gebeurt er als u ziek wordt?

Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht het loon gedurende maximaal twee jaar door te betalen. In die periode moet geprobeerd worden om u weer aan de slag te krijgen (re-integratie). Uw werkgever heeft daartoe plichten en u hebt rechten, maar als werknemer hebt u ook bepaalde plichten. U moet zoveel mogelijk meewerken aan re-integratie. Dat kan bij uw eigen werkgever zijn, maar ook bij een andere werkgever.

Soms ontstaat een conflict over uw geschiktheid om weer te werken. Als uw werkgever u geen loon meer betaalt omdat u volgens de bedrijfsarts weer hersteld bent, en u bent het daar niet mee eens, moet u een zogenaamde loonvorderingsprocedure voeren. U moet dan in elk geval het advies van het UWV gevraagd hebben: een second opinion.

In de meeste CAO’s is afgesproken dat het loon het eerste jaar voor 100% doorbetaald wordt. In het tweede jaar is de loonbetaling vaak nog maar 70%. U moet in principe minstens het wettelijk minimumloon betaald krijgen. Soms is het nodig om bij het UWV een toeslag op grond van de Toeslagenwet te vragen om aan het wettelijk minimumloon te komen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het is verstandig om bij problemen over de loonbetaling meteen juridische hulp in te schakelen. Als u te lang wacht, worden de problemen meestal alleen maar groter. Wij gaan altijd kijken of het conflict in onderling overleg opgelost kan worden. Als dat niet lukt, kunnen wij de benodigde procedures voor u voeren. Belt u gerust als u een vraag hebt hierover; dat kost niets en verplicht u ook tot niets!

Lees meer over arbeidsongeschiktheid (WIA) en werkloosheid (WW).

Menu