LM Advocaten Vakgebieden

Onze specifieke deskundigheid

LM advocaten gelooft in de kracht en van specialisatie en daarom doen wij niet alle soorten zaken. Het recht is veel te ingewikkeld geworden om overal verstand van te hebben. Wij vinden dat wij onze cliënten beter kunnen helpen als wij onze aandacht op een beperkt aantal vakgebieden richten.

Wat doen wij?

Wij richten ons vooral op die zaken die te maken hebben met de relatie werkgever-werknemer (Arbeidsrecht) en op zaken die te maken hebben met uitkeringen en gehandicaptenvoorzieningen (Socialezekerheidsrecht).

Marion Arends is de specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Daaronder vatten wij ook het ambtenarenrecht, hoewel dat hier en daar erg verschilt van de regels voor gewone werknemers. Marion is lid van de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten VAAN.

Louise van der Veen is al vele jaren gespecialiseerd in het socialezekerheidsrecht. Dit is een heel breed vakgebied waarin voortdurend veranderingen plaatsvinden.
Zij is lid van de specialisatievereniging voor advocaten op dit terrein, de SSZ.

 Voor wie werken wij?

Wij werken voor werkgevers, werknemers, ondernemingsraden, bedrijven, zzp’ers, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten enzovoort. Dit heeft ons een brede ervaring opgeleverd en zorgt ervoor dat wij een ruime blik op de zaken houden.

Belt u ons gerust. Dat is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets!

Menu