Voorwaarden

Zoals u onder het kopje ‘tarieven’ al heeft kunnen lezen, vindt LM advocaten het belangrijk dat haar cliënten weten waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid, transparantie en geen onaangename verrassingen achteraf. Deze gedachtegang vinden wij niet alleen belangrijk ten aanzien van de tarieven maar ook op het gebied van voorwaarden en regels. Ook hierin scheppen wij graag van tevoren duidelijkheid en informeren wij u graag uitgebreid.

Algemene voorwaarden LM advocaten

Ook LM advocaten werkt met algemene voorwaarden. We hebben ons best gedaan de voorwaardelijk begrijpelijk, transparant en vooral niet te lang te laten zijn. Indien u vragen hebt over de inhoud of toepassing van deze voorwaarden, belt u dan gerust.
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening laat zich omschrijven als servicegericht, betrokken, toegankelijk en van goede (juridische) kwaliteit.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of over de declaratie, dan vragen wij onze cliënten dit eerst met zijn of haar eigen advocaat te bespreken. Uiteraard zal eerst via interne weg worden getracht om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.

Geschillencommissie Advocatuur

LM advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht intern overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Menu